Ja fjalëkalimet që nuk duhet t'i përdorni në internet


SplashData ka publikuar listën e fjalëkalimeve më të përdorura në internet. Sipas këtij raporti, fjalëkalimi më i përdorur është fjala "password" ndërsa pas saj rradhitet fjalëkalimi famshëm "123456" dhe "12345678". /albeu.com/ Ja lista e fjalëkalimeve më të përdorura: 1. password 2, 123456 3. 12345678 4. abc123 5. qwerty 6. monkey 7. letmein 8. dragon 9. 111111 10. baseball 11. iloveyou 12. trustno1 13. 1234567 14. sunshine 15. master 16. 123123 17. welcome 18. shadow 19. ashley 20. football 21. jesus 22. michael 23. ninja 24. mustang 25. password1